Elektrik Enerjisi Teknolojileri ve Enerji Verimliliği Kitabı

Güncel

4. Cilt ile ilgili düzeltme 4. Cildin sırt yazısında "Yenilenebilir" yerine dizgi hatası olarak sehven "Yenilebilir" yazılmıştır. Değerli okuyucularımızın bilgisine.
Resmi Satış Noktaları    
 
       • “Türkiye’nin Elektrik Enerjisi Sektörü Stratejisi Paneli ve Elektrik Enerjisi Teknolojileri ve Enerji Verimliliği Kitabının Tanıtımı”  08 Ekim 2013 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Konferans Salonunda yapılmıştır.

  • ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ"  3 Ekim 2013 tarih ve 28784 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

  • Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik kapsamındaki düzenlemelerin açıklanması ve uygulanmasının sağlanması amaçlayan "ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ" ise 02 Ekim 2013 ve 28783 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.